Asutaan yhdessä -hankkeessa kehitetään ikäihmisten asumista ja siihen liittyviä palveluja sekä yhteisöllisyyttä

Kuopion kaupunki ja Niiralan Kulma Oy ovat tiivistäneet yhteistyötä ympäristöministeriön rahoittamassa Asutaan yhdessä -hankkeessa. Vuoden 2021 ajan kestävässä hankkeessa aktivoidaan eri tahojen yhteistyötä ikäihmisten asumisen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopiossa.

Asutaan yhdessä -hanke kohdistetaan ensisijaisesti ikäihmisille soveltuvan vuokra-asuntokannan ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä uusien hankkeiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on aiempaa vahvempi yhteistyö ikäihmisten asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja palveluissa. Hankkeen päätoimijoina ovat Kuopion kaupungin asuntotoimi, perusturvan palvelualue sekä Niiralan Kulma Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana useita muita yhteistyökumppaneita.

Hankkeen alkuvaiheessa muodostetaan kokonaiskuva ikäihmisten asumisen tilanteesta sekä kehittämisajatuksista Kuopiossa. Tämän jälkeen mietitään yhdessä erilaisia asumisen ja palvelujen ratkaisuja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tulevina vuosina. Uudet ratkaisut voivat käsittää vanhaa asuntokantaa hyödyntäviä tai aivan uusia hankkeita palveluineen.

Ikäihmisten keskuudessa toimivia ja työskenteleviä järjestöjä ja muita tahoja on tarkoitus aktivoida kehittämistyöhön mukaan. Ikäihmisten omien ajatusten ja toiveiden kuuleminen sekä asukkaiden osallistaminen on myös erityisen tärkeää.

Kuopion kaupungin aiemmin tehdyn linjauksen mukaan uudet asumispalveluyksiköt toteutetaan ensisijaisesti kaupungin omia vuokrataloyhtiöitä hyödyntäen. Tämän päätöksen mukaisesti yhteistyö Niiralan Kulma Oy:n kanssa on tiivistynyt viime vuosina. Yhtiö on sitoutunut toteuttamaan uusia ikäihmisten asumisen hankkeita, joista tulevana syksynä Pyöröön on valmistumassa ensimmäinen uusi Liito-oravan hoivakoti.

Liito-oravan hoitokoti, havainnekuva

Liito-oravan hoivakoti, havainnekuva (Qvim Arkkitehdit Oy)

 

Kuopion kaupunkialueella ja sen maaseutukeskuksissa ikäihmisten tarpeet ovat osin erilaisia, mutta myös hyvin samankaltaisia. Ikäihmisen toimintakyvyn heiketessä asuntojen ja asuintalojen esteettömyys sekä palvelujen läheisyys ja saavutettavuus korostuvat. Pitkät etäisyydet ja palvelujen heikko saavutettavuus tekevät maaseutualueella asuvista erityisen kohderyhmän, joiden tarpeisiin tulisi löytää myös uusia palvelumuotoja. Kuopion maaseutukeskuksissa on valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja sekä paikallisten pienempien yhdistysten omistamia tai hallinnassa olevia vuokra-asuntoja. Hankkeessa tarkastellaan myös tämän asuntokannan sekä tarvittavan palveluasumisen tulevaisuuden tarpeita.

Asumisen ja palvelujen lisäksi hanke tähtää myös yhteisöllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin (ikäystävällinen toiminta) ja olosuhteiden (ikäystävälliset tilat ja asuinalueet) parantamiseen. Yhteisöllinen toiminta tukee ikäihmisten asumista omissa kodeissa mahdollisimman pitkään. Yhteisöllisyyden lisääminen on myös keino vähentää yksinäisyyttä, jota yksin asuvat ikäihmiset kokevat hyvin laajasti eri puolilla Kuopiota.

Asutaan yhdessä -hanke kestää tämän vuoden loppuun saakka, mutta työ ikäihmisten asumisen kehittämisessä jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Kuopiossa ikäihmisten määrän voimakas kasvu on tiedostettu ja sen mukaisia toimenpiteitä valmistellaan jo hyvää vauhtia. Hanke avaa yleistä keskustelua ikäihmisten asumisesta ja aiheeseen liittyvät uudet kehittämisideat ovat tervetulleita. Kaikkia kuopiolaisia ikäihmisiä kehotetaan osallistumaan tähän kehitystyöhön! Ideoita voi esittää Kuopion kaupungin asuntotoimen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta: www.kuopio.fi/fi/ikaihmisten-vuokra-asunnot.

Lisätietoja:

Asutaan yhdessä -hanke

Katri Hiltunen, asuntotoimenjohtaja, Kuopion kaupungin asuntotoimi
katri.hiltunen(at)kuopio.fi, puh. 0447185050

Tuomo Roivainen, hankkeen projektisuunnittelija, Niiralan Kulma Oy (22.3.2021 alkaen), puh. 0447655307

Joni Mäenpää, palvelupäällikkö, Niiralan Kulma Oy
etunimi.sukunimi(at)niiralankulma.fi, puh. 0447655380

Hanna Jokinen, palveluohjauspäällikkö, Kuopion kaupungin vanhuspalvelut
hanna.jokinen(at)kuopio.fi, puh. 0447183303

Ajankohtaista