Kotikatu365 Hatsalan kerrostalojen rakentaminen alkaa pian Kuopiossa

Ensimmäisen kerrostalon rakennustyöt käynnistyvät pian Hannes Kolehmaisen kadulle rakennettavassa uudessa asuin- ja palvelukorttelissa, joka perustuu Health City Finland Oy:n Kotikatu365-konseptiin.

HCF rakennuttaa lähivuosina Kuntolaakson viereen kaikkiaan noin kymmenen asuinkerrostaloa, laajat 600 neliön yhteistilat asukkaille ja pysäköintihallin. Monipuoliset Kotikatu365-yhteistilat toteutetaan heti hankkeen alkuvaiheessa ja ne tulevat siten jo ensimmäisten asukkaiden käyttöön.

Ensimmäisen kerrostalon, Asunto Oy Hatsalan Keilan yhteyteen tulee asukkaiden yhteistilojen lisäksi toinen alueen pääsisäänkäynneistä. 10-kerroksiseen taloon rakennetaan moderneja huoneistoja 27 neliön yksiöistä aina 85 neliön isompiin kaupunkikoteihin. Asuntojen ennakkovarausmahdollisuus käynnistyy lähipäivinä ja talon rakennustöiden arvioidaan alkavan marraskuussa. Tavoiteaikataulu Hatsalan Keilan ja yhteistilojen valmistumiselle on loppuvuosi 2023.


Kuvassa julkisivu Kotikatu365 Hatsalan kerrostalosta. Kuva: Health City Finland

Kaikkiaan 500-600 modernia kerrostalokotia sisältävän Kotikatu365 Hatsalan asuin- ja palvelukorttelin rakentaminen perustuu esisopimukseen, jonka Health City Finland solmi Kuopion kaupungin kanssa 1.7.2021.

”Kaupungin näkökulmasta uusi asumisen Kotikatu 365 asuin- ja palvelukortteli on kiehtova ja mielenkiintoinen. Tänä päivänä yhteisöllisyys on paljon toivottu ja kantava teema asumisessa. Se, että asukkaille on yhteisiä tiloja ja toimintamahdollisuuksia, on erittäin tärkeää. Tässä konseptissa tämä on aidosti turvattu ja tilat kannustavat kohtaamisiin ja yhdessä oleiluun”, iloitsee asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen Kuopion kaupungilta.

Laaja palvelukokonaisuus tukee asukkaiden hyvinvointia ja arjen sujumista

Kotikatu365-asuinalue on tarkoitettu kaiken ikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Terveysalan COR Group -konserniin kuuluva Health City Finland on suunnitellut konseptin tukemaan erityisesti asukkaiden aktiivisuutta ja hyvinvointia. Oman kodin lisäksi asukkaiden käytössä on monipuoliset yhteistilat, kuten kuntosali, saunaosasto, yhteinen olohuone lehtineen ja tv-kanavineen, etätyötilat ja lasten leikkihuone. Samoin kokous- ja juhlatila sekä vierashuone, jotka ovat varattavissa myös asukkaiden omaan käyttöön.

Lisäksi asukkaiden käytössä on yhteiskäyttöisiä välineitä, kuten yhteiskäyttöauto, lainattavat polkupyörät ja harvemmin tarvittavat hyötyvälineet. Tarjolle tulee myös aulapalvelu sekä asukkaiden arkea helpottavia palveluja, kuten siivous ja kotitalkkari. Palvelut ja tilat varataan Kotikatu365-palveluportaalin kautta, joka toimii myös välineenä alueen viestintään.

Korttelimittakaava luo tutkitusti toimivat puitteet uudenlaiselle kaupunkiasumiselle

Kotikatu365-tyyppisten asuin- ja palvelukorttelien rakentaminen on Suomessa vielä verraten uutta, mutta tulee yleistymään tulevaisuudessa. Urbaani asuminen on kehittymässä siten, että se ulottuu asunnosta kortteliin yhteiskäyttötiloineen, resursseineen ja palveluineen sekä digitaalisiin alustoihin, jotka mahdollistavat niiden sujuvan käytön. Korttelimittakaava mahdollistaa kestävän toiminnan tarjoamalla riittävän laajan asiakaskunnan tarjottaville palveluille.

”Kuopio kuuluu edelläkävijäkaupunkeihin, jotka ovat mieltäneet korttelimittakaavaisen suunnittelun merkityksen uudenlaisen palvelullistuvan asumisen mahdollistamisessa”, kiittelee asumis- ja palvelukehitysjohtaja Ilari Kerola COR Groupista.

VTT julkaisi hiljattain edelläkävijämäisiä kaupunkiasumisen kokonaiskonsepteja käsittelevän empiirisen tutkimuksen *). Ensimmäinen Kotikatu365-kohde Oulun Lipporannassa on yksi tutkimukseen valituista kolmesta kotimaisesta kärkikohteesta. Tutkimustulokset vahvistavat, että kunnilla on tärkeä rooli asukaskeskeisten korttelimaisten ekosysteemien suunnittelun, rakentamisen ja kehittämisen mahdollistajina. Kunnallista päätöksentekokulttuuria tulisikin uudistaa ja korttelitason suunnittelua, tonttikilpailutuksia sekä hankinta- ja hallintamalleja kehittää perinteisen yksittäiseen kiinteistöön perustuvan mallin ohelle.

Operaattorilla keskeinen rooli onnistumisessa

VTT:n tutkimuksen mukaan toinen tärkeä rooli korttelimaisen asumisen palvelukokonaisuuden onnistumisessa on operaattorilla: kokonaisuuden suunnittelu, rakennuttaminen sekä operointi ja jatkuva kehittäminen edellyttävät yhtä selkeää pääoperaattoria.

Kotikatu365-kohteiden toteuttamisessa Health City Finland toimii kortteleiden hankekehittäjänä ja rakennuttajana, joka kohteen valmistuttua jatkaa alueen palveluoperaattorina huolehtien pitkäjänteisesti mm. yhteistilojen ylläpidosta sekä palveluntarjoajien verkoston kehittämisestä asukkaiden tarpeiden mukaan.

Kotikatu365 Lipporannassa Oulussa asuu neljässä kerrostalossa jo yli 300 henkilöä. Asukaskyselyn mukaan asukkaat ovat tyytyväisiä niin asumiseen kuin palveluihinkin ja suurin osa kyselyyn vastanneista suosittelisi uudenlaista kerrostaloasumista muille. Erityisesti kiitosta saivat yhteistilojen kunto ja siisteys sekä aulapalvelu. Kysely osoitti myös sen, että oma kuntosali on lisännyt asukkaiden aktiivista liikkumista. Alueen aktiivisuus näkyy myös asukkaiden yhteisinä tapahtumina: vuonna 2020 yhteistiloissa järjestettiin kaikkiaan jopa 300 erilaista tapahtumaa.


Havainnekuvassa Kotikatu365 Hatsalan kohde Kuopiossa. Kuva: Health City Finland

Lisätietoja:
Asumis- ja palvelukehitysjohtaja Ilari Kerola, COR Group (Kotikatu365-konsepti)
puh. 0400-684 120, ilari.kerola(at)corgroup.fi

Johtaja Jari Lappalainen, COR-kiinteistötiimi (rakentaminen)
puh. 040-839 1688, jari.lappalainen(at)corgroup.fi

Asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, Kuopion kaupunki
puh. 044 718 5050, katri.hiltunen(at)kuopio.fi

*) Vertaisarvioitu VTT:n tutkimusartikkeli ”Korttelimaiset asumisen konseptit” Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä.

Health City Finland Oy on hankekehittäjä ja rakennuttaja, joka on kehittänyt uudenlaisen, hyvinvointia tukevan Kotikatu365-asumis- ja palvelukonseptin. Yhtiö myös toimii rakennuttamansa asuinalueen operaattorina johtaen ja kehittäen palveluntarjoajien verkostoa sekä vastaten asukkaiden yhteistilojen ylläpidosta. Lisätietoja Kotikatu365 -sivuilta.

COR Groupiin kuuluu HCF:n lisäksi useita hyvinvointi- ja terveyspalvelualan yhtiöitä, kuten Coronaria – yksi maamme suurimmista terveydenhuollon yhtiöistä – digitaalisen median tuottaja Terve Media sekä kuntokeskusketju Liikku. Konsernin liikevaihto oli noin 300 MEUR vuonna 2020 ja sen palveluksessa työskentelee yli 3000 henkeä eri puolilla Suomea. Lisätietoja COR Groupin sivuilta.

Ajankohtaista