Kuopion kaupungin asumisneuvonta laajenee kaikille avoimeksi palveluksi

Kuopion kaupunki ja Kuopion Setlementti Puijola ry ovat tehneet yhteistyösopimuksen Kuopion asumisneuvontapalvelusta vuodelle 2022. Sopimuksen myötä asumisneuvontapalvelu laajenee koskemaan kaikkia Kuopiossa asuvia. Kuopion kaupunki vastaa palvelusta. Matalan kynnyksen asumisneuvontapalvelun tarjoaa Kuopion Setlementti Puijola ry edeltävien vuosien tapaan.

Asumisneuvontapalvelu kohdentui aiemmin valtion arava- ja korkotuetuissa vuokrataloissa (ARA-vuokra-asunnot) asuville. Nyt apua ja tukea voivat saada kaikki kuopiolaiset asukkaat asumismuodosta riippumatta.

Kuopion asumisneuvonnan ensisijaisena tavoitteena on asumisen jatkumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. Neuvonnalla pyritään myös vähentämään asumisen kriisiytymistä, vuokravelkojen syntymistä, häätöjä ja vuokrasuhteiden purkautumisia. Palvelulla tuetaan kotitalouksia myös talouden- ja elämänhallinnassa sekä asumisen vakauttamisessa pysyvämmin.

”Autamme Kuopion asumisneuvonnassa asukkaita erilaisissa asumisen ongelmatilanteissa, kuten vuokranmaksuvaikeuksissa ja asumiseen vaikuttavissa elämäntilanteissa. Etsimme tilanteeseen apua ja ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tarjoamme apua myös talouteen liittyviin ongelmiin, jotka heijastuvat asumiseen tai vaikeuttavat asumista”, kertoo asumisneuvoja Marjut Rantala Setlementti Puijolasta.

Kuopion asumisneuvontapalvelusta vastaa Kuopion kaupungin asuntotoimi yhdessä kaupungin sosiaalitoimen ja Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Palvelu on hankemuotoista vuonna 2022 ja sitä rahoittaa myös Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA.

Lue lisää asumisneuvontapalvelusta Kuopion Setlementti Puijola ry:n verkkosivulta. Lisätietoja palvelusta myös kaupungin sivuilla.

 

Ajankohtaista