Savonia AMK arkkitehtiopiskelija Roosa Kuhmonen suunnitteli opinnäytetyössään elinkaarikorttelin Mölymäelle

Savonia AMK:n arkkitehtiopiskelija Roosa Kuhmonen suunnitteli opinnäytetyössään elinkaarikorttelin Kuopion Haapaniemelle, Mölymäen uudelle asuinalueelle. Korttelin suunnittelu käsitti erilaista asumista ja palveluja eri ikäisille, mutta etenkin ikäihmisten näkökulma ja yhteisöllisyys olivat hyvin keskeisiä painotuksia työssä. Suunnittelu perustui Mölymäen asemakaavaan, joka antoi lähtökohdat elinkaarikorttelin suunnittelulle. Kortteliin sovitettiin päiväkoti, senioriasuntoja sekä joustavasti eri käyttäjäryhmille soveltuvia asuntoja. Kuopion kaupungin asuntotoimi toimi työn tilaajana.

Mölymäen asuntoalueen rakentaminen on käynnistynyt Kuopiossa uuden kaavan mukaisena ja ensimmäiset uudet kerrostalot ovat jo valmistuneet vuonna 2020. Nyt työssä suunniteltu Mölymäen elinkaarikortteli on tulossa rakennettavaksi vuoden 2025 paikkeilla. Kuopion kaupungin asuntotoimi oli oikein tyytyväinen opinnäytetyön sisältöön ja nähtäväksi jää, kuinka kortteli tulee toteutumaan oikeasti.

Lue lisää Roosa Kuhmosen Mölymäen elinkaarikorttelin opinnäytetyöstä.

Lisätietoja: Katri Hiltunen, asuntotoimenjohtaja, puh. 044 718 5050, katri.hiltunen(at)kuopio.fi tai Roosa Kuhmonen, puh. 050 460 7443

 

 

 

Ajankohtaista