Uudenlaisen palveluasumisen mallitalo valmistumassa Kuopion Petoselle

Kuopion kaupungin ja vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma Oy:n yhteinen hanke, hoitokoti Liito-orava, on parhaillaan rakentumassa Kuopion Petoselle.

Hoitokoti Liito-orava on uudenlainen hybridimallin talo, jossa samassa kiinteistössä on tehostettua palveluasumista ja ikäihmisille suunnattua vuokra-asumista. Yhteensä asuntoja kiinteistöön valmistuu 72 kpl, joista 56 asuntoa on tehostettua palveluasumista, ja 16 tavallisia vuokra-asuntoja. Talo valmistuu osoitteeseen Palomiehenkatu 2 lokakuussa 2021.

Talossa on huomioitu erityisesti asukkaiden ja hoivan yhteiskäyttö asuntojen, yhteistilojen, oleskelu- ja piha-alueiden osalta. Talossa on mahdollisuus esteettömään liikkumiseen ja yhteisölliseen toimintaan alueen muiden ikäihmisten kanssa.

Taloon on suunniteltu runsaasti erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat hoivatyön hoitokodin puolella. Vuokra-asunnoissa on huomioitu ikäihmisten tarpeet, ja uusinta talotekniikkaa on hyödynnetty sekä energiansäästön näkökulmasta että asukasturvallisuuden osalta.

Taloon voi tutustua Niiralan Kulman verkkosivuilla.

Asukasvalinta

Tehostetun palveluasumisen asukkaat valitsee Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjaus.

Vuokra-asuntoihin (16 asuntoa) asukasvalinnan tekee Niiralan Kulma. Myös vuokra-asuntoihin valittavilla asukkailla tulee olla vahva palvelutarve, ja palveluohjauksen tai kotihoidon puolto asumisen tarpeista. Vuokra-asuntoihin haku on 4.-22.8.2021.

Asutaan yhdessä -hanke

Asutaan yhdessä -hanke on Kuopion kaupungin ja Niiralan Kulman yhteistyöhanke, jossa kehitetään ikäihmisten asumista ja siihen liittyviä palveluja sekä yhteisöllisyyttä. Hankkeessa aktivoidaan eri tahojen yhteistyötä ikäihmisten asumisen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopiossa.

Asutaan yhdessä -hanke kohdistetaan ensisijaisesti ikäihmisille soveltuvan vuokra-asuntokannan ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä uusien hankkeiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on aiempaa vahvempi yhteistyö ikäihmisten asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja palveluissa. Hankkeen päätoimijoina ovat Kuopion kaupungin asuntotoimi, perusturvan palvelualue sekä Niiralan Kulma Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana useita muita yhteistyökumppaneita.

Hankkeesta lisää Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Asutaan yhdessä-hanke
Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen
katri.hiltunen(at)kuopio.fi tai puh. 044 718 5050

Palvelutalorakentaminen
Niiralan Kulman toimitusjohtaja Kari Keränen
kari.keranen(at)niiralankulma.fi tai puh. 044 7655 455

Ajankohtaista