Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskee asumisenkuopio.fi -verkkosivustoa, joka on julkaistu 12.04.2021. (Sivusto on toteutettu WordPress-ohjelmalla ja suunnittelusta on vastannut Kuopion kaupunki ja koodauksesta Mikko Hopia Oy.)

Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Saavutettavuuden tila
Saavutettavuusarvion tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon huhtikuulta 2021. Verkkosivusto ei toistaiseksi kaikilta osin vastaa tavoitetasoa. Uudistamme ja parannamme sivustoa vaiheittain.

Havaittuja kehittämiskohteita (WCAG):

– sivuston värit ja kontrastit (WCAG 1.4.3)
– sivuilla olevien pdf-dokumenttien saavutettavuudessa on vielä puutteita (WCAG 1.3.1).

Anna palautetta saavutettavuudesta
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna palautetta sivuston ylläpitäjälle sähköpostilla editor@kuopio.fi. Vastaamme saavutettavuuspalautteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, asiasta on mahdollisuus tehdä saavutettavuuskantelu tai -selvityspyyntö valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ohjeet ja lisätietoa saavutettavuudesta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilta, www.saavutettavuusvaatimukset.fi.